Our pledge in support of regenerative ocean farming

Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikool

Eesti Mereinstituut on pühendunud jätkusuutliku sinimajanduse arengule. Oleme Eestis algatanud pilootprojektid vetikate ja karpide kasvatamiseks, et tuvastada tõhusad elupaiku taastava merevesiviljeluse viisid ja jagada seda teadmist teistega. Teeme pidevat koostööd teadlaste, valitsuse, ettevõtjate ja kohalike kogukondadega, et hõlbustada teadmiste jagamist, toetada väärtusahelate loomist ja edendada mereteadlikkust ning kogukondade kaasamist.

About us

Eesti Mereinstituut (EMI) on Eesti juhtiv mereuuringute organisatsioon ja annab olulise panuse säästva sinise majanduse arendamisse Läänemere piirkonnas. Alates asutamisest 1992. aastal on EMI pühendunud Läänemere ökosüsteemi mõistmisele, mereorganismide ja nende keskkonna heaolu ja väljavaadete hindamisele ning mere bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele.

Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikool, Estonia
Contact person: Liisi Lees

Share this pledge