Our pledge in support of regenerative ocean farming

Kerteminde Maritime Haver

Kerteminde Maritime Haver støtter 100 % op om Manifestet for regenerativ havdyrkning. Vi dyrker vores afgrøder, muslinger og tang, ud fra et princip om at give mere tilbage til havet, end vi tager fra det.
Vores aktiviteter foregår helt på havets og naturens præmisser, og er ikke drevet af profit eller mængde, men af interesse og lyst, samt et ønske om at gøre noget godt for havmiljøet og skabe nyt liv i havet.
Vi forpligter os til at dele vores erfaringer med at dyrke marine fødevarer med andre. Formidling er i vores DNA, ikke mindst når det gælder den næste generation. Vi har således jævnligt besøg af skoleklasser på vores dyrknings- og formidlingsplatform i Kerteminde havn. Dette arbejde vil vi fortsætte og udvikle i fremtiden.

About us

Frivillig forening, hvor der regenerativt dyrkes linemuslinger/østers og forskellige typer tang. Der eksperimenteres med forskellige dyrkningsformer.

Kerteminde Maritime Haver, Denmark
Contact person: Poul Rasmussen

Share this pledge