Our pledge in support of regenerative ocean farming

Kivik Tång

Hej, havet.

Vårt löfte till dig är att på ett hållbart sätt och i liten skala odla ätliga alger i Hanöbukten.
Vår ambition är att sprida kunskap om dig och idén om regenerativ odling i små marina kolonilotter till andra kustbor.
Vår vision är att du för kommande generationer är ett välmående hav.

Hälsningar,
Kivik Tång.

About us

Kivik Tång är en ideell organisation grundad 2022 som experimentellt odlar alger i marina kolonilotter. Vår idé är att vi först tillsammans lär oss om Östersjöns möjligheter och begränsningar, sedan försöker tillämpa teori till praktik genom att etablera en regenerativ odling, och slutligen förbereder framtidens blå mat med alger som vi har kunnat skörda. Organisationen har cirka 60 medlemmar.

Kivik Tång, Sweden
Contact person: Anders Andersson, ordförande

Share this pledge