Our pledge in support of regenerative ocean farming

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

Mes, Klaipėdos regione skatindami inovacijų ekosistemą mėlynųjų ir žaliųjų technologijų srityse, aktyviai palaikome ir patys inicijuojame mėlynosios ekonomikos augimą mūsų regione. Matome dar neišnaudotą jūros potencialą ir tikime, kad drauge su regiono partneriais įkvėpsime pakrančių žvejus pereiti prie regeneracinio vandenynų ūkininkavimo mažuose multitrofiniuose ūkiuose. Tikime, kad į jūrinių sodų ir ūkių kūrimą aktyviai įtrauksime pajūrio regiono bendruomenes, plėsime gyventojų supratimą apie vandenynų ekosistemų atsinaujimo svarbą ir galimybes Baltijos jūros pakrantėse plėtoti mėlynuosius turizmo, paslaugų, gamybos verslus. Būdami tarpine grandimi tarp mokslo, verslo ir institucijų, stengsimės, kad vietos ir nacionalinės valdžios atstovai geriau suprastų regeneracinio vandenynų ūkininkavimo svarbą ekonomikai ir aplinkosaugai, sudarytų palankias sąlygas inovatyvių ūkininkavimo metodų vystymui mūsų regione.

About us

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (KMTP) – tai Klaipėdos regiono inovacinės aplinkos skatinimo centras, siekiantis glaudaus ir kryptingo mokslo bei verslo bendradarbiavimo, didesnio ekonominio konkurencingumo, kuriantis palankias sąlygas startuolių ekosistemai. KMTP teikia specializuotas paslaugas „žaliųjų” ir „mėlynųjų” (jūrinių) technologijų srityse, kurias esame išskyrę kaip prioritetines. Aktyviai įsitraukiame telkiant regiono inovacijų sistemos „kritinę masę”, formuojant partnerystės ryšius bei klasterius.

Esame viešoji įstaiga, ne pelno siekianti organizacija. Parkas įsteigtas 2002 m. bendradarbiaujant Klaipėdos universitetui ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (nuo 2019 m. – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija).

Aktyviai skatiname šiuolaikinių, mokslui imlių technologijų plėtrą, naujų verlo modelių atsiradimą, teikiame infrastruktūrines ir konsultacines inovacijų paramos paslaugas inovatyvioms įmonėms, bendruomenėms Lietuvos Vakarų regione bei visoje šalyje.

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Lithuania
Contact person: Erika Zavackienė

Share this pledge