Our pledge in support of regenerative ocean farming

Koastal

Tillsammans strävar vi efter att ge mer tillbaka till den marina naturen än vi tar, och på så sätt skapa en hälsosammare och mer hållbar framtid för våra hav. Vårt tillvägagångssätt är i linje med principerna för regenerativt havsjordbruk genom att främja biologisk mångfald och engagemang i lokalsamhället. Vi använder endast lokala arter, använder småskalig odling och säkerställer att all verksamhet är miljömässigt hållbar.

About us

På KOASTAL är vi dedikerade till att revolutionera produktionen av marin biomassa genom regenerativa metoder. Vår franchisemodell gör det möjligt för fiskare att starta och driva tångodlingar och omvandla fiskeindustrin till en hållbar och regenerativ kraft.

Koastal, Sweden
Contact person: Samuel Amant

Share this pledge