Our pledge in support of regenerative ocean farming

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Lai veicinātu jūras vides stāvokļa uzlabošanu, mēs apņemamies iepazīstināt un izglītot skolu jaunatni, vietējos iedzīvotājus un Latvijas plānošanas reģionus ar atjaunojošās sugu audzēšanas principiem, paņēmieniem un ieguvumiem. Mēs apņemamies piedalīties Latvijas tradicionālajos vides izglītības pasākumos pilsētās un reģionos, lai popularizētu jūru atjaunojošo audzēšanu Latvijā. Mēs centīsimies iedvesmot jauno uzņēmēju paaudzi izmantot videi draudzīgākas tehnoloģijas, lai uzlabotu vides stāvokli, nodarbojoties ar pārtikas izejvielu audzēšanu jūrā. Mēs apņemamies papildināt savas zināšanas par atjaunojošo audzēšanu jūrā, lai varētu informēt sabiedrību, izmantojot labāko pieejamo praksi.

About us

Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir vadošais jūras vides pētījumu institūts Latvijā, mēs darbojamies kopš 1995. gada. Mūsu pamatuzdevumos ietilpst jūras ekosistēmas kvalitātes noskaidrošana, esam atbildīgi arī par nacionālās jūras monitoringa programmas izpildi, datu ziņošanu un jūras vides novērtējumiem. Ilgtermiņa dati, kas tiek uzkrāti LHEI datu bāzē, ļauj novērtēt vides izmaiņu tendences un veidot scenārijus vides pārvaldībai. Pēdējos desmit gadus esam pētījuši jūrā notiekošos procesus un veidus, kā attīstīt jūras bioekonomiku Baltijas jūrā. Tieši vides aspekti ir nozīmīgākie, lai pievērstos gliemeņu un aļģu audzēšanai jūrā. Jūras atjaunojošo sugu audzēšana palīdzēs samazināt fosfora un slāpekļa slodzi jūrā, jo sugas akumulē šīs vielas, attīra ūdeni un, periodiski tās novācot, izņem šo piesārņojuma apjomu no jūras vides.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Latvia
Contact person: Maija Viška, Anda Ikauniece

Share this pledge