Our pledge in support of regenerative ocean farming

Nemo Seafarms

På Nemo Seafarms är vi dedikerade till att förändra produktionen av marina resurser genom regenerativa metoder som återställer och förbättrar Östersjöns ekosystem. Vi använder naturinkluderande design, ekosystembaserade lösningar och regenerativa metoder för att säkerställa att våra aktiviteter gynnar marina miljöer. Vi vägleds av principerna för regenerativ havsodling och strävar efter att odla makroalger och återställa marina livsmiljöer på ett sätt som ger mer tillbaka till naturen än vi tar. Vår strategi bygger på hållbarhet, samhällsengagemang och vetenskaplig kunskap, med målet att skapa en positiv inverkan på både miljön och samhället. Tillsammans strävar vi efter en framtid där odling i havet stödjer ekologisk balans och mänskligt välbefinnande.

About us

Nemo Seafarms är ett grundarlett, biodiversitetspositivt startup-företag som fokuserar på makroalgbaserad odling och metoder och teknik för återställande av marina ekosystem. Vi strävar efter att skapa hälsosamma företag och hälsosamma ekosystem.

Nemo Seafarms, Finland
Contact person: Magnus Hanstén

Share this pledge