Our pledge in support of regenerative ocean farming

OÜ Aqua Verde

Aqua Verde ettevõtte eesmärk on taastada elupaiku merevesiviljeluse abil, et muuta Läänemeri puhtamaks. Pikaajalises plaanis soovime luua uusi töökohti ja tuua kogukonnale väärtust. Oleme selles valdkonnas teerajajad. Katsetame vesiviljeluse kasvatusvõtteid, mis sobivad meie regiooni, ja arendame sobivaid väärtusahelaid. Osaleme aktiivselt kogukonna elus ning soovime, et kogukond saaks meie teadmispõhise ettevõtmise üle võtta ja edasi arendada. Teeme koostööd kohalike ettevõtetega, et kasutada vetikat inimtoiduna, toota sellest alginaati ja luua kasvatatud vetika turg.

About us

Aqua Verde kasvatab vetikaid (põisadru) Saaremaal, Eestis. Alustasime oktoobris 2023 ja oleme Eesti esimese avatud merepiirkonna vetikakasvatuse rajajad. Hetkel tegeleme vetikate kasvukiiruse mõõtmistega farmis. Kasvatame põisadru lahtist vormi tööstuslikus mastaabis, kasutades selleks spetsiaalseid sumpasid. Tegemist on kohaliku vetikaga, millele ei kasva peale pealiskasvu ja mida taimetoidulised loomad eriti ei söö. Seetõttu on selle vetika kultiveerimispotentsiaal suur – kaod on väikesed ja saadud toode puhas. Sel aastal plaanime laieneda ka Ruhnu saare piirkonda, kus soovime sarnaselt näidata vetikakasvatuse potentsiaali toidu tootmisel, kohaliku kogukonna tegevuste mitmekesistamisel ja saare turismipotentsiaali suurendamisel.

OÜ Aqua Verde, Denmark
Contact person:

Share this pledge