Our pledge in support of regenerative ocean farming

Pungdom

Pungdom UB fokuserer på å filtrere og regenerere livet i Oslofjorden og andre havområder. Vi vil aktivt rense havområder for nitrogen, næringssalter, og andre skadelige stoffer med våre filtreringshabitater som vi utplasserer, vedlikeholder, og høster. Det finnes flere gjenbruksmuligheter av sjøpung som gjødsel, biodrivstoff, mat osv. I tillegg har vi en egen miljøbevegelse med ungdommer hvor vi har ulike klimaaksjoner for å spre bevissthet om Oslofjorden og andre havområder dør.

About us

Pungdom UB er en todelt ungdomsbedrift med en kommersiell side og en sosialt entreprenørskaps side. Vi er til nå en ungdomsbedrift men skal starte AS etter sommeren 2024. Den kommersielle siden vår selger habitater for filtreringsarten sjøpung. Vi setter ut sjøpunghotellene, vedlikeholder de, og høster de ved sesongslutt. Det høstede vil da kunne brukes som gjødsel, biodrivstoff, mat osv. Den sosiale entreprenørskapssiden vår som kalles Pungdommen arrangerer klimaaksjoner som strandrydding, sjøpungverksted og lignende for å spre bevissthet om at Oslofjorden og andre havområder dør.

Pungdom, Norway
Contact person: Katie Chen

Share this pledge