Our pledge in support of regenerative ocean farming

Urban Ocean

Urban Ocean vil gjennom prinsippene for regenerativ havdyrking fortsette vårt arbeid med å dyrke blåskjell og tare i forurensete urbane marine områder. Gjennom vårt virke vil vi etterstrebe å aktivt fremme tilbakekomsten av opprinnelige arter og gjenopprette ødelagte marine økosystemer. Vi vil engasjere lokale universiteter/skoler og bringe studenter inn i våre prosjekter. Ytterligere vil vi involvere ulike deler av samfunnet for å skape en varig bevissthet om livet under vann, regenerativ havdyrking og lavtrofiske arter.  

About us

Urban Ocean består av fem nyutdannede sivilingeniører fra Universitetet i Bergen, og vi deler en felles visjon om å utvikle og implementere bærekraftige løsninger som bidrar til å restaurere marine økosystemer, med startskudd i Oslofjorden. Gjennom innovasjon, forskning og samarbeid, streber vi etter å være en ledende aktør innenfor urban/bynær marin sektor, med fokus på regenerativ praksis og positiv påvirkning på miljøet. Vårt engasjement, nysgjerrighet og vilje til å utfordre konvensjonelle tilnærminger er kjernen i vår bedriftskultur, og vi er fast bestemt på å skape en sunnere og mer bærekraftig fremtid for våre hav og kystområder.Victoria Pauline Helsengreen

Urban Ocean, Norway
Contact person: Victoria Pauline Helsengreen

Share this pledge