Our pledge in support of regenerative ocean farming

Vejle Fjordhave

Det ikke er muligt at reetablere miljøet i Vejle Fjord, som det var før industrialiseringen, men gennem anvendelse af eksisterende viden, kan vi skabe et langt bedre fjordmiljø end det nuværende. Projektet ”Sund Vejle Fjord” arbejder på det i stor skala – ”Vejle Fjordhave” viser, hvad man kan gøre som ”havhaveejer”.

About us

Foreningens formål er at:
- drive og udvikle en bæredygtig fjordhave i Vejle Fjord til dyrkning af marine fødevarer som muslinger og tang
- understøtte udvikling af marine rekreative områder til gavn for det lokale friluftsliv og turisme
- understøtte undervisning i marine ressourcer
- samarbejde med lokale maritime initiativer og aktiviteter i Vejle Kommune med henblik på at formidle viden om bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer herunder produktion af maritime fødevarer
- stille sin viden til rådighed for alle interesserede
- medvirke til at sikre et rent havmiljø
- Foreningen er en frivillig, almennyttig forening.

Vejle Fjordhave, Denmark
Contact person: Thomas Drivsholm

Share this pledge