Our pledge in support of regenerative ocean farming

Centrum för Hav och samhälle, Göteborgs Universitet

Vi, Centrum för Hav och samhälle, förmedlar och sprider kunskap baserat på vetenskap genom att arrangera och delta i olika publika event samt ta fram utbildningsmaterial. Vi kommer att stötta nya initiativ för att se en utveckling av marina kolonilotter i Sverige och fungera som länk mellan forskare, studenter, allmänhet och odlare intresserade av regenerativ havsodling.

About us

Centrum för hav och samhälle är en del av Göteborgs universitet som verkar för att få forskare från olika vetenskapliga områden att samarbeta kring viktiga havsfrågor.

Centrumet bildades 2015 och fungerar som ett nav för all havsrelaterad forskning och kommunikation vid universitetet. En viktig uppgift är också att samverka med övriga samhället för att tillsammans hitta lösningar för framtidens hav. Idag är över 250 forskare knutna till centrumet, inom allt från marinbiologi till juridik och företagsekonomi. Många av dem arbetar med frågor kring hållbar sjömat, vattenbruk och framtidens mat från havet.

Centrum för hav och samhälle driver bland annat projekt om marina kolonilotter och småskalig odling av alger och musslor. Här samarbetar universitetet med såväl andra myndigheter och organisationer som med näringslivet på regional, nationell och internationell nivå.

Centrum för Hav och samhälle, Göteborgs Universitet, Sweden
Contact person: Maria Bodin

Share this pledge