Lektion 3

  Lektion 3: Opsætning af en havmark

  Introduktion

  Det gode ved at dyrke i havet er, at designet af en havmark er modulært, skalerbart og nemt kan tilpasses, så det passer til din lokalitet. Selv om de fleste havmarker har de samme grundelementer til fælles, vil alle havmarker være forskellige, fordi alle placeringer og alle havbønder er noget helt for sig selv.

  cool-blue-future-ocean-underwater-01

  Designet af din havmark vil blive påvirket af:

  Fysiske begrænsninger

  Husk alle de miljøfaktorer, vi diskuterede i lektionen om at finde det rigtige sted: Strømhastighed, vind- og bølgeeksponering, bundtype, bunddybde osv. Disse faktorer vil påvirke den type udstyr, der kræves, og det endelige design af din havmark.

  Din forretningsstrategi

  Hvad har du tænkt dig at gøre med dine afgrøder, når de kommer op af vandet? Hvor meget skal du producere for at nå dine forretningsmål?

  Dit opstartsbudget

  Vær ærlig over for dig selv om begrænsningerne i dit budget og den type system, du realistisk set har råd til at bygge.

  Sociale forhold

  Er du nødt til at gå på kompromis for at imødekomme medlemmer af dit lokalsamfund, f.eks. ved at begrænse antallet af overfladebøjer for at minimere visuelle forstyrrelser eller vælge udstyr, der er let at fjerne i sommermånederne, hvor der er mange fritidsbåde?

  Sørg for at have disse vejledende principper i tankerne, når du gennemgår designprocessen for din havmark; de bør indgå i alle de valg, du træffer.

  Designprocessen vil sandsynligvis være iterativ. Det kan være nødvendigt at justere dit design i løbet af opstartsprocessen baseret på feedback fra myndighederne i dit land, tilgængelighed af udstyr i dit område, input fra de mennesker, der bor i dit område osv. Men generelt skal du for at starte en havmark:

  1. Vælge den eller de dyrknings-rigge, du vil anvende.
  2. Tage stilling til hvor mange rækker, du skal bruge for at opfylde dine produktionsmål.
  3. Finde ud af hvor stort et areal, du skal bruge til din havmark.
  4. Vælge det udstyr, der passer til din lokation.
  5. Udarbejde og indsende en ansøgning til myndighederne i dit land.

  Når man starter op med regenerativ havdyrkning, er der meget at finde ud af. Ud over at afklare en lokalitet og få tilladelse til at dyrke, designe selve marken, organisere grej og identificere et marked for din afgrøde, er der to vigtige spørgsmål, du skal overveje:

  Kan du lide denne type arbejde?

  Vokser afgrøderne godt på det sted, du har valgt?

  Som med så mange andre ting i livet kan du gøre dit bedste for at planlægge og forudsige, men den bedste måde at besvare disse spørgsmål på er ved at leve det.

  Vi anbefaler, at du ser dit første år med havdyrkning som en prøveperiode. Tænk på din første sæson som en test, hvor du gennemgår alle faser, trin og processer i forbindelse med udplantning, dyrkning og høst på dit valgte sted, men hvor du minimerer dine indledende omkostninger så godt som muligt. Du vil lære lige så meget det første år ved at dyrke to liner, som du vil lære ved at dyrke tyve. Og ved at minimere dine udgifter reducerer du risikoen for at tabe en masse penge. I bund og grund ønsker du at designe og få tilladelse til en havmark, men anlægge en have.

  I en ideel verden ville alle lande have en tilladelsesproces på plads, så nye havbønder nemt kunne få tilladelse til at udføre disse tests. I nogle lande kan man få en forsøgstilladelse; en lille billig lejeaftale, som giver mulighed for at afprøve livet som havbonde. Men desværre har mange andre lande ikke denne mulighed, og tilladelsesprocessen kan være lang og besværlig. Så selv om du måske ikke dyrker i fuld kommerciel skala før år to eller endda år tre, er det i din interesse at få tilladelse til det fulde areal, der kræves for at drive din havmark i en skala, der gør, at du kan opnå en positiv forretning. Ræk ud til din Cool Blue Future nationale facilitator , hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvordan reglerne er i dit land.

  Når du gennemgår resten af denne lektion, skal du designe og planlægge en havmark, der kan hjælpe dig med at nå dine forretningsmål, men husk, at du ikke behøver at installere alt udstyret med det samme. Du kan søge tilladelse til et område på 3 hektar, men kun installere to rigge det første år. Selv om du ikke har planer om at drive hele din havmark i det første år, bør du være nogenlunde klar over, hvordan din mark vil se ud, og hvor mange penge du kan tjene, når du er oppe i fuld udnyttelse. Så det er en god øvelse at designe din fuldt operationelle havmark efter bedste evne.

  Tang og muslinger bruger begge den samme grundlæggende infrastruktur til at vokse. Men det sprederbøjle-design, der beskrives senere i denne lektion, er ikke egnet til dyrkning af muslinger og østers, da kraften af det lodrette træk fra afgrøderne er mere end strukturen kan klare. Så hvis du dyrker muslinger eller østers, må du nøjes med at bruge enkeltliner.

  Enkeltline-system

  Den mest simple måde at dyrke tang eller muslinger på er med en opstilling baseret på enkeltliner. Det er det klassiske, originale design, som man har brugt i årtier indenfor lavtrofisk akvakultur. En enkelt, vandret dyrkningsline nedsænkes ca. en meter under overfladen og fastgøres til ankre i hver ende. Opstillingen med en enkelt line er det design, vi anbefaler til alle førsteårs-havbønder.

  I diagrammerne nedenfor kan du se både et luftfoto og et profilfoto af denne opstilling. Læg mærke til de tre hovedkomponenter i systemet: Bærelinen, bøjerne og ankrene.

  Growline seen from the side, illustration from GreenWave
  En bæreline set fra siden, illustration fra GreenWave
  Growline seen from above, illustration from GreenWave
  En bæreline set fra oven, illustration fra GreenWave

  Bæreline

  Den line, der hænger vandret i vandet, hvor tangen sidder fast, når den vokser. Under udplantningen er bærelinen omviklet med en podet tangline, der indeholder tusindvis af helt små tangplanter, der vokser sammen med bærelinen og bliver til store tangblade hen over vækstsæsonen.

  Når du dyrker muslinger, hænger muslingerne i strømper eller fortløbende bånd i guirlander ned fra bærelinen og er fæstnet med faste mellemrum. Østersbure eller -net hænges også direkte på bærelinen ned gennem vandsøjlen.

  Growline, illustration from GreenWave
  Bæreline, illustration fra GreenWave

  Bøjer

  Bøjerne i en havmark holder systemet flydende og markerer vigtige elementer i anlægget, som er skjult under vandet.

  Bøjerne, der holder afgrøderne flydende, kaldes bæreline-bøjer. Efterhånden som dine afgrøder vokser, bliver de tungere og tungere, og til sidst tynger de bærelinen så meget, at den kan synke til bunds uden nogen form for opdrift. Bæreline-bøjerne modvirker denne kraft ved at holde afgrøderne på den rette dybde for ideelle vækstbetingelser, typisk omkring 1-2 meter under vandoverfladen. Bæreline-bøjerne giver også adgang til afgrøderne, så du kan løfte bøjerne op til overfladen og inspicere afgrøderne uden at forstyrre deres vækst. Diagrammet viser en normal 60 meter lang bæreline med tre bæreline-bøjer, der er fastgjort med 15 meters mellemrum.

  Du vil måske opdage, at du kan opretholde tilstrækkelig opdrift med færre bøjer, især tidligt på sæsonen, når afgrøderne ikke tilføjer væsentlig vægt til bærelinen. For meget opdrift i starten kan få bærelinen til at komme op til overfladen i dårligt vejr og skade afgrøderne. Ved udplantning markerer vi bøjeforbindelsespunkterne med en lille prop, som nemt kan udskiftes med en bøje senere på sæsonen.

  Ankerlinjebøjer markerer forbindelsespunktet mellem bærelinen og ankerlinen på hver side af opstillingen. Typisk er ankerlinjebøjerne større end bæreline-bøjerne. Nogle havbønder bruger også farvestrålende bøjer eller bøjer med faremarkeringer (kaldet regulatoriske markeringsbøjer eller RMB'er) til at markere omkredsen af deres aktive dyrkningssted.

  Growline buoys, illustration from GreenWave
  Bæreline-bøjer, illustration fra GreenWave
  Anchor line buoy, illustration from GreenWave
  Ankerlinebøje, illustration fra GreenWave

  Ankre

  Det er ankrene, der holder dit udstyr fast til havbunden, holder det på plads og hjælper med at opretholde spændingen. Ankrene er forbundet med bærelinen med en ankerline og nogle gange en kæde. Tilsammen kaldes det segment, der fastgør den flydende del af anlægget til ankeret på bunden, for ankerroden.

  I diagrammet kan du se, at vi har indarbejdet brugen af en spændingsbøje langs ankerlinens spændvidde. Denne lille bøje hæver sig i vandet ved lavvande og hjælper med at opretholde spændingen på bærelinen, når vandstanden svinger. Der går liner fra ankeret til en bjærgningsbøje på overfladen, som hjælper havhøsteren med at lokalisere ankeret, når det skal hentes eller strammes.

  Anchor and anchor line, illustration from GreenWave
  Anker og ankerline, illustration fra GreenWave

  5-linesystem

  Det 5-linede sprederbøjledesign bygger på den samme grundopsætning som den enkeltlinede opstilling, men inkorporerer brugen af sprederbøjler til at holde flere bæreliner tæt på hinanden i den samme opstilling. Brugen af sprederbøjler øger markant antallet af bæreliner, der kan udlægges per ankerpar, og kan øge dyrkningskapaciteten i en havmark betydeligt uden at øge det samlede aftryk på havbunden.

  I diagrammerne vil du bemærke, at profilbilledet af sprederbøjle-opstillingen ligner opstillingen med en enkelt linje. Forankringssystemet er stort set identisk, selv om ankrene skal være større på grund af den øgede vægt og modstand fra de ekstra bæreliner. En bemærkelsesværdig forskel mellem de to systemer er dog, at sprederbøjle-systemet ikke indeholder bøjer, der er splejset direkte til bærelinen. I stedet er flydebøjerne fastgjort til selve sprederbøjlerne med et særligt tøjlesystem. Denne tøjling er faktisk det unikke element i 5-linesystemet.

  5-line array seen from the side, illustration from GreenWave
  Sprederbøjle set fra siden, illustration fra GreenWave
  5-line array seen from above, illustration from GreenWave
  Sprederbøjle set fra luften, illustration fra GreenWave

  Sprederbøjle

  I en typisk 5-liners opstilling er sprederbøjlen et 3 meter langt aluminiumsrør med en diameter på 7,5 cm og svejsede øjer til forskellige linetilslutninger. Sprederne er placeret i hver ende af opstillingen og med 30 meters mellemrum langs bærelinen. De holder fem parallelle bæreliner i en fast afstand fra hinanden.

  Tøjlesystem

  Der bruges to tøjlesystemer i sprederbøjle-opstillingen: Et vandret og en lodret. Det vandrette tøjlesystem består af 3 liner, der løber fra sprederen til et forbindelsespunkt med ankerlinen under vandet. Det lodrette tøjlesystem går fra hver ende af sprederbøjlen til en bøje på overfladen. De to tøjlesystemer danner hver deres trekant.

  Woods Hole Oceanographic Institution via GreenWave
  Woods Hole Oceanographic Institution via GreenWave

  Billedet ovenfor viser et undervandsbillede af bøje- og tøjlesystemet for enden af en sprederbøjle-opstilling. Siderne af den sorte trekant afgrænser tøjlelinerne, der løber fra hver ende af spredejernet til en bøje på overfladen.

  Diagrammet ovenfor viser et spænd på 30 meter mellem sprederbøjlerne, hvor der ikke bruges nogen mellemliggende opdriftsbøjer. Men nogle havmarker bruger meget længere sprederbøjlesystemer, og i så fald bruges en mellemliggende sprederbøjle, kaldet en midterspreder, med en bøje og tøjle til at give flydeevne langs bærelinerne. Generelt anbefaler vi at tilføje en midterspreder for hver 30 meter bæreline.

  Sprederbøjlesystemet er et ret nyt koncept, og havhøsterne er stadig i gang med at finde frem til de bedste designs, herunder hvornår og hvor der er brug for ekstra spredere og bøjer langs bærelinerne. Det kan være nødvendigt at eksperimentere lidt for at finde ud af, hvad der fungerer bedst for dit sted og dit system. Nogle havhøstere foreslår, at man starter med minimal flydeevne og tilføjer spredere og flydebøjer i midten af spændet, når afgrøden er begyndt at vokse.

  Det er afgørende for systemets succes og stabilitet, at der opretholdes en jævn spænding i hele 5-linesystemet. Det kan opnås med omhyggelig forberedelse og overvågning, når det er sat ud. Når systemet samles på land, er det vigtigt, at bærelinerne måles under spænding og skæres til i passende længder; ellers vil systemet hænge skævt i vandet.

  For at sikre, at hele systemet holdes under konstant spænding, anbefaler vi at bruge slæbeankre, som kan justeres, når anlægget er i vandet. Derudover reducerer spændingsbøjer og/eller en længde kæde langs ankerroden slapheden på linerne ved lavvande.

  5-linesystemet er mere komplekst end enkeltlinesystemet og kræver lidt præcision og finpudsning for at blive rigtigt, så vi anbefaler det typisk ikke til nybegyndere. Men igen er fordelen ved 5-linesystemet, at det giver mulighed for betydeligt højere produktion uden at øge havmarkens aftryk på havbunden.

  Sammenkoblet system

  Den mest komplekse opstillingstype er det sammenkoblede system, der nogen gange går under navnet catenary. I modsætning til enkelt- og 5-linjers opstillinger, der har to ankerpunkter, bruger det sammenkoblede system færre, men større ankre til at sikre hjørnerne af en matrice af tætliggende bæreliner. I hver ende af opstillingen bruges en buet vandret linje, kaldet en catenary-rammeline, til at fastgøre bærelinerne til ankersystemet. Der er eksempler på sammenkoblede systemer med helt op til 55 individuelle bæreliner med kun et par meters mellemrum.

  Vi har medtaget denne opstillingstype for at give dig et billede af hele spektret af mulige designs til din havmark, men vi anbefaler ikke brugen af dette design til førstegangsbrugere. Det kræver betydelig ekspertise inden for havteknik at designe og installere det korrekt samt betydeligt større udstyr.

  Catenary design, illustration from GreenWave
  Sammenkoblet catenary-design, illustration fra GreenWave
  Catenary design, photo from GreenWave
  Catenary-design, illustration fra GreenWave

  Fordelen ved det sammenkoblede anlæg er, at det giver mulighed for meget tættere pakkede bæreliner end andre anlægstyper. Ulempen er, at de ankre, der skal bruges, er meget større end dem, der skal bruges til enkelt- og 5-linede systemer. På samme måde skal der bruges færre, men større bøjer for at opretholde den rette opdrift i systemet.

  Korrekt og ensartet stramning er afgørende for dette design. Når systemet lægges ud, skal hver bæreline strækkes (eller forspændes) med samme kraft, før den måles og skæres til i længden. Når linerne er klippet, samlet og spændt korrekt, vil de bevare deres parallelle positioner, og anlægget vil ligge jævnt i vandet.

  På grund af anlæggets buede form er det muligt at maksimere opstillingens vækstområde ved at klippe hver bæreline til en forskellig længde. Dette kan dog nogle gange føre til forvirring, da det er let at få blandet linjerne sammen. En anden løsning er at skære alle bæreliner til i samme længde og have forlængerliner af forskellig længde, der forbinder bæreliner med catenary-rammelinerne i hver ende. Uanset hvad er der en hel del matematik, der skal udføres for at finde ud af, hvor langt hvert segment skal skæres for at bevare den rigtige form på rammen.

  Vi vil gerne gentage, at dette er et meget avanceret designkoncept. Mange havhøstere, der bruger dette system, hyrer en ingeniør til at hjælpe dem med designprocessen. Vi anbefaler det ikke til nybegyndere. Hvis du overvejer et sammenkoblet anlæg, og du ikke er ingeniør, anbefaler vi, at du hyrer en, der kan lede dig i den rigtige retning.

  Farm Design Tool er et modelleringsværktøj, der er baseret på en række forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne bag kulisserne. Det er ikke perfekt; der er nogle begrænsninger. Du bør være opmærksom på disse antagelser og vide, at du sandsynligvis bliver nødt til at foretage nogle ændringer i dit design for at passe til de særlige forhold på din placering. Før du færdiggør dine planer eller foretager større økonomiske investeringer i dit udstyr, kan det være en god idé at verificere dit design med en ingeniør.

  Online designværktøj

  GreenWave har udviklet et rigtig godt online-værktøj til at designe din havmark. Det er gratis og tilgængeligt som en del af GreenWave’s Ocean Farming Hub. Du skal oprette en profil hos GreenWave for at bruge værktøjet, men vi anbefaler stærkt, at du gør det som en del af din rejse mod regenerativ havdyrkning.

  Screen dump from GreenWave’s Farm Planning Tool
  Screendump fra GreenWaves Farm Planning Tool

  At dyrke havet indebærer, at man skal navigere i hundredvis af ukendte faktorer for at understøtte et flydende system af liner og bøjer. Hver havmark er forskellig, fordi alle designs i sidste ende skal være stedsspecifikke. Lokale kræfter som f.eks. strømmens hastighed og retning, stedets eksponering, selv tilgængeligheden af næringsstoffer i vandet, som påvirker den endelige biomasse af dine afgrøder – alle disse faktorer vil påvirke presset på dit system. Dette pres definerer størrelsen på dit anker, hvilket påvirker hvor stort et areal, du har brug for, og dine eventuelle opstartsomkostninger.

  Når man lige er startet, kan det være overvældende at forsøge at holde styr på alle disse forskellige faktorer og påvirkninger. I årevis har GreenWave set havhøstere i USA kæmpe med disse komplicerede beregninger og ønsket, at der var en nemmere måde at gøre det på. Derfor byggede de deres ”Farm Design Tool”: for at lave matematikken for dig, så du kan træffe de overordnede valg om, hvordan du i sidste ende skal bygge og drive din havmark.

  GreenWave anbefaler, at du bruger deres Farm Design Tool tidligt og ofte i løbet af din opstartsrejse. Brug først værktøjet til at lære. Find ud af, hvordan stedets dybde påvirker størrelse på det areal, du skal bruge, hvordan strømmen ændrer ankerstørrelsen, og hvordan alle disse faktorer i sidste ende påvirker omkostningerne. Manipuler disse variable for at blive mere oplyst, når du beslutter, hvilken type system du gerne vil have. Brug derefter værktøjet igen som en planlægningsressource, når du har valgt et sted og ønsker at indsnævre detaljerne.

  Farm Design Tool er et modelleringsværktøj, der bygger på en række antagelser, som ligger til grund for beregningerne bag kulisserne. Det er ikke perfekt; der er nogle begrænsninger. Du skal være opmærksom på disse antagelser og vide, at du sandsynligvis bliver nødt til at foretage nogle ændringer i dit design, så det passer til de særlige forhold på dit sted. Før du lægger sidste hånd på dine planer eller foretager større økonomiske investeringer i dit udstyr, kan det være en god idé at verificere dit design med en ingeniør.