Havhøst

Cool Blue Future i Danmark

I Danmark er det NGO’en Havhøst, der står for at udbrede kendskabet til den regenerative havdyrkning, og for at få flere mennesker, virksomheder og organisationer til at gå aktivt ind i den regenerative praksis.

Havhøst har eksisteret siden 2013, og har sat sig i spidsen for en bevægelse, der vil ændre vores blå fødevaresystem fra at være degenerativt til regenerativt. Vi kan nemlig ikke længere basere vores produktion af fødevarer på en tilgang til naturen, der nedbryder de økosystemer, som vi er dybt afhængige af. 

Med en regenerativ tilgang til at høste spiselige ressourcer fra havet skaber vi en verden, hvor fødevareproduktion går hånd i hånd med aktiv genopretning af havets flora og fauna. Og hvor hensynet til miljø og klima er uløseligt forbundet med stærke, lokale fællesskaber.

Vi samler mere end 25 maritime nyttehaver, der dyrker tang, muslinger og østers - og vi støtter op om nye initiativer, der fremmer den regenerative tilgang. Vi driver en national undervisningsindsats, der inviterer børn og unge til at tage aktivt del i den blå omstilling.

Men vi forsøger også at inspirere en ny generation af blå iværksættere til at gribe mulighederne i den regenerative tilgang og omsætte den til lokale virksomheder, der kan dyrke, forarbejde, produktudvikle og sælge de afgrøder, der viser vejen ind i fremtiden.

havhøst-profile-2
havhoest-logo-dark

Den selvejende institution Havhøst
c/o Fish Tank

Ingerslevsgade 44
DK-1705 København V

www.havhoest.dk

info@havhoest.dk

+45 4440 8641

Kontaktperson:
Joachim Hjerl
joachim@havhoest.dk

Facilitatorer i andre lande

Cool Blue Future er et netværk af nationale facilitatorer i ni nordeuropæiske lande, der sammen og hver for sig arbejder på at bane vejen for regenerativ havdyrkning baseret på principperne i Manifest for regenerativ havdyrkning.

Landefacilitatorerne er en forskelligartet flok, men de fungerer hver især som kontaktpunkter for alt, der har med regenerativ havdyrkning at gøre i deres respektive lande, f.eks. ved at støtte:

- Etablering af maritime nyttehaver
- Kystfiskere, der er nysgerrige på havdyrkning som en ny indtægtskilde
- Nye værdikæder baseret på regenerative afgrøder
- Uddannelsesaktiviteter relateret til regenerativ havdyrkning
- Events og andre formidlingsaktiviteter
- Miljøundersøgelser og rådgivning
- Netværk af relevante interessenter

Er dit land ikke på listen?

Tag fat i os hvis du repræsenterer en organisation i et land, hvor Cool Blue endnu ikke er til stede. Især hvis du er nysgerrig efter at vide, hvordan din organisation kan blive Cool Blue-facilitator.