Havhøst

Cool Blue Future i Danmark

I Danmark er det NGO’en Havhøst, der står for at udbrede kendskabet til den regenerative havdyrkning, og for at få flere mennesker, virksomheder og organisationer til at gå aktivt ind i den regenerative praksis.

Havhøst har eksisteret siden 2013, og har sat sig i spidsen for en bevægelse, der vil ændre vores blå fødevaresystem fra at være degenerativt til regenerativt. Vi kan nemlig ikke længere basere vores produktion af fødevarer på en tilgang til naturen, der nedbryder de økosystemer, som vi er dybt afhængige af. 

Med en regenerativ tilgang til at høste spiselige ressourcer fra havet skaber vi en verden, hvor fødevareproduktion går hånd i hånd med aktiv genopretning af havets flora og fauna. Og hvor hensynet til miljø og klima er uløseligt forbundet med stærke, lokale fællesskaber.

Vi samler mere end 25 maritime nyttehaver, der dyrker tang, muslinger og østers - og vi støtter op om nye initiativer, der fremmer den regenerative tilgang. Vi driver en national undervisningsindsats, der inviterer børn og unge til at tage aktivt del i den blå omstilling.

Men vi forsøger også at inspirere en ny generation af blå iværksættere til at gribe mulighederne i den regenerative tilgang og omsætte den til lokale virksomheder, der kan dyrke, forarbejde, produktudvikle og sælge de afgrøder, der viser vejen ind i fremtiden.

havhøst-profile-2
havhoest-logo-dark

Den selvejende institution Havhøst
c/o Fish Tank

Ingerslevsgade 44
DK-1705 København V

www.havhoest.dk

info@havhoest.dk

+45 4440 8641

Kontaktperson:
Joachim Hjerl
joachim@havhoest.dk

Facilitators in other countries

Cool Blue Future is based on a network of country facilitators across Northern Europe working individually and together to pave the way for regenerative ocean cultivation based on the principles outlined in the Manifesto for regenerative ocean farming.

The country facilitators are a diverse bunch, but they each serve as contact points for things related to regenerative ocean cultivation in their respective countries by supporting for example:

- The formation of blue community gardens
- The transition of fishers to regenerative ocean farming
- New value chains based on regenerative crops
- Educational activities related to regenerative ocean farming
- Events and other outreach activities
- Environmental assessments
- Networks of relevant stakeholders

Your country not on the list?

Give us a heads up if you represent an organisation in a country, where Cool Blue is not present yet. Especially if you are curious as to how your organisation can become a Cool Blue facilitator.