Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikool

Cool Blue Future Eesti

Eesti mereinstituut (EMI) tegeleb elupaiku taasava merevesiviljelusega ning selle populariseerimisega. Alates loomisest 1992. aastal, tegeletakse EMIs Läänemere ökosüsteemide toimimise uurimisega, selles leiduvate veeorganismide ja -keskkonna seisundi hindamise ja prognoosimisega, mereelustiku ratsionaalse kasutamise ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsega. 

EMI näol on tegemist Eesti suurima mereuuringuid teostava organisatsiooniga, mis on regionaalseks sihiseadjaks paljudes mereuuringute valdkondades. Uurimisvaldkondade laia spektriga kaetakse teemad merevee füüsikast bioloogiani, omades enamustes valdkondades Eesti jaoks unikaalset ekspertiisi ja kvalifikatsiooni. EMI panustab ka Läänemere piirkonna jätkusuutliku sinise majanduse arendamisse. 
  
EMI on teadusuuringute ja -katsete tipptasemel, mida toetab üle Eesti paiknev keemiliste ja bioloogiliste laborite võrgustik ning välibaasid. EMI on uhke, et suudab pakkuda erinevaid teenuseid nagu laiaulatuslik valik laboratoorseid analüüse, suurandmete analüüs ning digitaalsete lahenduste ja veebipõhiste otsustustugisüsteemide väljatöötamine. EMI teadlased avaldavad oma tulemusi regulaarselt rahvusvahelistes eelretsenseeritud teadusajakirjades. 
  
EMI on sügavalt pühendunud kogukonna kaasamisele ja haridusalastele teemadele. Me töötame aktiivselt selle nimel, et tõsta teadlikkust mereteemadel ning andes kogukondadele vahendeid ja teadmisi kohalike ressursside säästvaks kasutamiseks. EMI eesmärk on levitada teadlikkust ja arusaamist elupaiku taastavast merevesiviljelusest, andes sidusrühmadele võimaluse võtta kasutusele tavasid, mis taastavad mere ökosüsteeme, parandavad vee kvaliteeti ja toetavad jätkusuutlikku meretoidu tootmist. 

Profile picture estonia (1)
Eesti-mereinstituut_eng_valge_green

Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikool
Mäealuse 14
12618 Tallinn
Harju county
Estonia

https://mereinstituut.ut.ee/en/

+372 671 8902

Kontaktisik:
Liisi Lees
liisi.lees@ut.ee

Facilitators in other countries

Cool Blue Future is based on a network of country facilitators across Northern Europe working individually and together to pave the way for regenerative ocean cultivation based on the principles outlined in the Manifesto for regenerative ocean farming.

The country facilitators are a diverse bunch, but they each serve as contact points for things related to regenerative ocean cultivation in their respective countries by supporting for example:

- The formation of blue community gardens
- The transition of fishers to regenerative ocean farming
- New value chains based on regenerative crops
- Educational activities related to regenerative ocean farming
- Events and other outreach activities
- Environmental assessments
- Networks of relevant stakeholders

Your country not on the list?

Give us a heads up if you represent an organisation in a country, where Cool Blue is not present yet. Especially if you are curious as to how your organisation can become a Cool Blue facilitator.