Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikool

Cool Blue Future Eesti

Eesti mereinstituut (EMI) tegeleb elupaiku taasava merevesiviljelusega ning selle populariseerimisega. Alates loomisest 1992. aastal, tegeletakse EMIs Läänemere ökosüsteemide toimimise uurimisega, selles leiduvate veeorganismide ja -keskkonna seisundi hindamise ja prognoosimisega, mereelustiku ratsionaalse kasutamise ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsega. 

EMI näol on tegemist Eesti suurima mereuuringuid teostava organisatsiooniga, mis on regionaalseks sihiseadjaks paljudes mereuuringute valdkondades. Uurimisvaldkondade laia spektriga kaetakse teemad merevee füüsikast bioloogiani, omades enamustes valdkondades Eesti jaoks unikaalset ekspertiisi ja kvalifikatsiooni. EMI panustab ka Läänemere piirkonna jätkusuutliku sinise majanduse arendamisse. 
  
EMI on teadusuuringute ja -katsete tipptasemel, mida toetab üle Eesti paiknev keemiliste ja bioloogiliste laborite võrgustik ning välibaasid. EMI on uhke, et suudab pakkuda erinevaid teenuseid nagu laiaulatuslik valik laboratoorseid analüüse, suurandmete analüüs ning digitaalsete lahenduste ja veebipõhiste otsustustugisüsteemide väljatöötamine. EMI teadlased avaldavad oma tulemusi regulaarselt rahvusvahelistes eelretsenseeritud teadusajakirjades. 
  
EMI on sügavalt pühendunud kogukonna kaasamisele ja haridusalastele teemadele. Me töötame aktiivselt selle nimel, et tõsta teadlikkust mereteemadel ning andes kogukondadele vahendeid ja teadmisi kohalike ressursside säästvaks kasutamiseks. EMI eesmärk on levitada teadlikkust ja arusaamist elupaiku taastavast merevesiviljelusest, andes sidusrühmadele võimaluse võtta kasutusele tavasid, mis taastavad mere ökosüsteeme, parandavad vee kvaliteeti ja toetavad jätkusuutlikku meretoidu tootmist. 

Profile picture estonia (1)
Eesti-mereinstituut_eng_valge_green

Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikool
Mäealuse 14
12618 Tallinn
Harju county
Eesti

https://mereinstituut.ut.ee/en/

+372 671 8902

Kontaktisik:
Liisi Lees
liisi.lees@ut.ee

Facilitators in other countries

Cool Blue Future põhineb Põhja-Euroopa riikide vahendajate võrgustikul, kes töötavad individuaalselt ja ühiselt, et sillutada teed taastavale ookeanikasvatusele, mis põhineb taastava ookeanikasvatuse manifestis kirjeldatud põhimõtetel.

Riikide vahendajaid on mitmekesine seltskond, kuid igaüks neist toimib kontaktpunktina ookeanide taaskasvatamise küsimustes oma riigis, toetades näiteks:

- Siniste kogukonnaaedade moodustamine
- Kalurite üleminek taastuvale ookeanikasvatusele
- Uued väärtusahelad, mis põhinevad taastuvatel põllukultuuridel
- Haridustegevused, mis on seotud taastuva ookeanipõllumajandusega
- Üritused ja muud teavitustegevused
- Keskkonnahinnangud
- asjaomaste sidusrühmade võrgustikud

Kas teie riiki pole nimekirjas?

Andke meile tähelepanu kui esindate organisatsiooni riigis, kus Cool Blue veel ei tegutse. Eriti kui teid huvitab, kuidas teie organisatsioonist saab Cool Blue abistaja.