Uniwersytet Morski w Gdyni

Cool Blue Future w Polsce

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku offshore w zakresie badań środowiskowych i wykonywania dokumentacji środowiskowej, geofizycznej, geologicznej i geotechnicznej dla inwestycji morskich, szczególnie w odniesieniu do energetyki morskiej. Dotyczy to zarówno projektów komercyjnych, jak i wsparcia dla organów administracji publicznej w przygotowaniu i wdrożeniu kierunkowych standardów formalnych oraz dobrych praktyk w badaniach morza. 

Dzięki multidyscyplinarności zakładów naukowych i pracowni, uczestnictwu w projektach i innych przedsięwzięciach dotyczących gospodarowania zasobami Bałtyku, Instytut stał się centrum kompetencji i wiedzy, ośrodkiem przetwarzania i wartościowania informacji dotyczącej potrzeb i priorytetów gospodarki morskiej oraz wykorzystania zasobów morza, w tym przestrzeni morskiej. Podstawowym przedmiotem działania Instytutu jest działalność naukowo-badawcza, wdrożeniowa i doświadczalna, obejmująca problematykę techniczną, technologiczną, ekonomiczną, organizacyjną, ekologiczną i prawną w dziedzinie gospodarki morskiej, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki i polityki morskiej oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Prace badawczo-rozwojowe realizowane są dla administracji rządowej, samorządowej i morskiej oraz dla przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską i regionem nadmorskim.

poland-profile
cool-blue-future-logo-blue

Uniwersytet Morski w Gdyni
Instytut Morski
ul. Roberta de Plelo 20
80-548 Gdańsk

https://im.umg.edu.pl/

0048 58 66 93 701

Osoba kontaktowa:
Marcin Kalinowski
marcin.kalinowski@im.umg.edu.pl

Facilitators in other countries

Cool Blue Future is based on a network of country facilitators across Northern Europe working individually and together to pave the way for regenerative ocean cultivation based on the principles outlined in the Manifesto for regenerative ocean farming.

The country facilitators are a diverse bunch, but they each serve as contact points for things related to regenerative ocean cultivation in their respective countries by supporting for example:

- The formation of blue community gardens
- The transition of fishers to regenerative ocean farming
- New value chains based on regenerative crops
- Educational activities related to regenerative ocean farming
- Events and other outreach activities
- Environmental assessments
- Networks of relevant stakeholders

Your country not on the list?

Give us a heads up if you represent an organisation in a country, where Cool Blue is not present yet. Especially if you are curious as to how your organisation can become a Cool Blue facilitator.