Uniwersytet Morski w Gdyni

Cool Blue Future w Polsce

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku offshore w zakresie badań środowiskowych i wykonywania dokumentacji środowiskowej, geofizycznej, geologicznej i geotechnicznej dla inwestycji morskich, szczególnie w odniesieniu do energetyki morskiej. Dotyczy to zarówno projektów komercyjnych, jak i wsparcia dla organów administracji publicznej w przygotowaniu i wdrożeniu kierunkowych standardów formalnych oraz dobrych praktyk w badaniach morza. 

Dzięki multidyscyplinarności zakładów naukowych i pracowni, uczestnictwu w projektach i innych przedsięwzięciach dotyczących gospodarowania zasobami Bałtyku, Instytut stał się centrum kompetencji i wiedzy, ośrodkiem przetwarzania i wartościowania informacji dotyczącej potrzeb i priorytetów gospodarki morskiej oraz wykorzystania zasobów morza, w tym przestrzeni morskiej. Podstawowym przedmiotem działania Instytutu jest działalność naukowo-badawcza, wdrożeniowa i doświadczalna, obejmująca problematykę techniczną, technologiczną, ekonomiczną, organizacyjną, ekologiczną i prawną w dziedzinie gospodarki morskiej, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki i polityki morskiej oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Prace badawczo-rozwojowe realizowane są dla administracji rządowej, samorządowej i morskiej oraz dla przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską i regionem nadmorskim.

poland-profile
cool-blue-future-logo-blue

Uniwersytet Morski w Gdyni
Instytut Morski
ul. Roberta de Plelo 20
80-548 Gdańsk

https://im.umg.edu.pl/

0048 58 66 93 701

Osoba kontaktowa:
Marcin Kalinowski
marcin.kalinowski@im.umg.edu.pl

Facilitators in other countries

Cool Blue Future opiera się na sieci krajowych moderatorów w całej Europie Północnej, pracujących indywidualnie i wspólnie, aby utorować drogę do regeneracyjnej uprawy oceanów w oparciu o zasady określone w Manifeście na rzecz regeneracyjnej uprawy oceanów.

Facylitatorzy krajowi to zróżnicowana grupa, ale każdy z nich służy jako punkty kontaktowe w sprawach związanych z regeneracyjną uprawą oceanów w swoich krajach, wspierając na przykład:

- Tworzenie niebieskich ogrodów społecznościowych
- Przejście rybaków na regeneracyjną hodowlę oceaniczną
- Nowe łańcuchy wartości oparte na uprawach regeneracyjnych
- Działalność edukacyjna związana z regeneracyjną rolnictwem oceanicznym
- Wydarzenia i inne działania informacyjne
- Oceny środowiskowe
- Sieci odpowiednich interesariuszy

Twojego kraju nie ma na liście?

Daj nam znać jeśli reprezentujesz organizację w kraju, w którym Cool Blue nie jest jeszcze obecny. Zwłaszcza jeśli jesteś ciekaw, w jaki sposób Twoja organizacja może zostać facylitatorem Cool Blue.