Przewodnik po regeneracyjnym rolnictwie oceanicznym

Regeneracyjne rolnictwo oceaniczne może przybierać różne formy i zawsze jest dostosowywane do warunków lokalnych. W kilku nadmorskich lokalizacjach prowadzona jest już uprawa na bardzo małą skalę w celach non-profit. Jednakże w Przewodniku po regeneracyjnym rolnictwie oceanicznym zakres obejmuje przede wszystkim uprawę komercyjną na małą skalę, której ostatecznym celem jest produkcja roślin, które można sprzedać. W przewodniku znajdziesz inspiracje, wiedzę i tutoriale obejmujące tematy istotne dla nowego pokolenia mężczyzn i kobiet, którzy uprawiają oceany w oparciu o zasady regeneracyjne.

lesson-1

Lekcja 1

Covers subjects such as:

— What does “regenerative” imply?
— Basic setup of an ocean farm
— Ecosystems, nutrients and eutrophication

lesson-2

Lekcja 2

Covers subjects such as:

— The importance of easy access
— Obtaining social license
— Environmental factors

lesson-3

Lekcja 3

Covers subjects such as:

— Farm design
— Gear and equipment
— Physical implementation

coming-late-2024

Lesson 4

Introduction to crops and cultivation

Covers subjects such as:

— The yearly cycle of the ocean farmer
— Cultivation of sugar kelp and other types of seaweed
— Cultivation of bivalves (mussels and oysters)

coming-late-2024

Lesson 5

Business models

Covers subjects such as:

— Harvesting and processing
— Bringing the crops to market
— Combining farming with other commercial activities

gw-logo-inline

Przewodnik po regeneracyjnym rolnictwie oceanicznym jest inspirowany i na nim oparty GreenWave’s Ocean Farming Hub. Część tekstu Przewodnika została przetłumaczona bezpośrednio z Centrum GreenWave, część zaś została zaadaptowana i/lub oryginalnie stworzona przez Cool Blue Future, aby odzwierciedlić nasz lokalny kontekst w Europie.

Jesteśmy dozgonnie wdzięczni firmie GreenWave za opracowanie tej pracy i umożliwienie nam wykorzystania treści z Centrum w Europejskim przewodniku po regeneracyjnej hodowli oceanicznej. Odwiedź Centrum Farmingu Oceanicznego GreenWave, aby uzyskać jeszcze więcej kursów, narzędzi i społeczności dla regenerujących się rolników oceanicznych.

Licencja opiera się na Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.