Produkujemy żywność

Produkcja żywności zgodna z uwarunkowaniami ekosystemów

Praktykujemy uprawę wielotroficzną

Przeciwdziałamy zmianom klimatu

Tworzymy trwałe modele biznesowe

Aktywnie uczestniczymy w naszych społecznościach

Rozproszenie zamiast skumulowanego wzrostu upraw

Polegamy na wiedzy

— Regeneracyjne rolnictwo morskie – nasz manifest

Negatywny wpływ nie jest do zaakceptowania

Nawet zerowy wpływ emisji nie jest już wystarczający

Presja człowieka na środowisko morskie poprzez spływ nadmiaru nawozów z pól uprawnych, niszczenie siedlisk, zakwaszenie wód i nadmierną eksploatację zasobów rybnych trwa zbyt długo. Przyszłość wymaga od nas produkcji żywności morskiej, która będzie szła w parze z aktywną odbudową zdegradowanych ekosystemów morskich, ponieważ ludzie są częścią natury poprzez złożoną sieć wzajemnych relacji. Osiągnęliśmy już dawno etap, w którym minimalizacja szkód nie jest wystarczająca dla odbudowy ekosystemów morskich. Logika produkcji żywności morskiej musi zostać odwrócona.

Poznaj inicjatywy na Morzu Bałtyckim i Północnym

Mapa ruchu

Dania

Dania

Niemcy

Niemcy

Norwegia

Norwegia

Szwecja

Szwecja

Finlandia

Finlandia

Estonia

Estonia

Łotwa

Łotwa

Litwa

Litwa

Polska

Polska

Eksploruj zobowiązania już złożone i okaż swoje wsparcie dla Manifestu regeneracyjnego rolnictwa oceanicznego, tworząc własne zobowiązanie do oceanu.

 

Sieć Cool Blue Future

Cool Blue Future opiera się na sieci krajowych moderatorów w całej Europie Północnej, pracujących indywidualnie i wspólnie, aby utorować drogę do regeneracyjnej uprawy oceanów w oparciu o zasady określone w Manifeście na rzecz regeneracyjnej uprawy oceanów.

Najważniejsze lekcje

Przewodnik po regeneracyjnym rolnictwie oceanicznym

lesson-1

Lesson 1: Crash course to regenerative ocean farming

In this lesson, you will learn the basics of regenerative ocean farming. Where does it come from and why is it a good idea? And just as importantly: How and why it's an idea worth turning into a career path.

Go to Lesson 1

lesson-2

Lesson 2: Finding the right spot

This lesson will inspire you to find the best location for your future ocean farm. You need a place where your crops will thrive, but you also want easy access to your plot and the support of the people who live in your area and use the ocean.

Go to Lesson 2

lesson-3

Lesson 3: Setting up an ocean farm

The great thing about ocean farming is that farm designs are modular, scalable, and can be easily adapted to suit your site. Although most ocean farms have the same basic elements in common, every farm will look a little bit different, because every site and farmer are also unique.

Go to Lesson 3