Vi producerar mat

Vi odlar på ekosystemens egna villkor

Vi bedriver multitrofisk odling

Vi motverkar klimatförändringar

Vi skapar robusta affärsmodeller

Vi är delaktiga i våra lokalsamhällen

Vi skalar ut snarare än skalar upp

Vi förlitar oss på kunskap

— Manifest​ regenerativ havsbaserad odling

Negativ påverkan är inte längre acceptabel

Noll påverkan är inte längre tillräckligt

Omfattande mänsklig påverkan, såsom utsläpp av näringsämnen, förstörda livsmiljöer, havsförsurning och överexploatering av vilda fiskbestånd har pågått under alltför lång tid. Framtiden kräver livsmedelsproduktion från havet som går hand i hand med aktiv restaurering av förstörda havsekosystem och som utgår från att människan existerar som en del av naturen i ett komplext nätverk av relationer. Vi är långt förbi den punkt där det räcker med att göra så lite skada som möjligt. Själva logiken i den marina livsmedelsproduktionen måste vändas upp och ner.

Utforska initiativen i Östersjön och Nordsjön

Karta över rörelsen

Danmark

Danmark

Tyskland

Tyskland

Norge

Norge

Sverige

Sverige

Finland

Finland

Estland

Estland

Lettland

Lettland

Litauen

Litauen

Polen

Polen

Utforska löften som redan har givits, och visa ditt stöd för Manifestet för regenerativt havsodling genom att göra ditt eget löfte till havet.

 

Nätverket Cool Blue Future

Cool Blue Future bygger på ett nätverk av nationella facilitatorer i norra Europa som arbetar individuellt och tillsammans för att bana väg för regenerativ havsodling enligt de principer som beskrivs i Manifestet för regenerativ havsodling.

Framhävda lektioner

Guide till regenerativ havsodling

lesson-1

Lektion 1: Snabbkurs i regenerativ havsodling

I den här lektionen får du lära dig grunderna i regenerativ odling i havet. Var kommer det ifrån och varför är det en bra idé? Och lika viktigt: Hur och varför det är en idé som är värd att förvandla till en karriärväg.

Gå till lektion 1

lesson-2

Lektion 2: Hitta den rätta platsen

Den här lektionen kommer att inspirera dig att hitta den bästa platsen för din framtida havsfarm. Du behöver en plats där dina grödor kommer att trivas, men du vill också ha enkel tillgång till din tomt och stöd från de människor som bor i ditt område och använder havet.

Gå till lektion 2

lesson-3

Lektion 3: Att sätta upp en havsfarm

Det fina med havsbaserade odlingar är att de är modulära, skalbara och lätt kan anpassas för att passa just din anläggning. Även om de flesta havsodlingar har samma grundelement gemensamt kommer varje odling att se lite annorlunda ut, eftersom varje plats och odlare också är unika.

Gå till lektion 3