Guide till regenerativ havsodling

Regenerativ havsodling kan ta sig många olika former och anpassas alltid till lokala förhållanden. Mycket småskalig odling i ideella sammanhang sker redan på flera kustnära platser. I Guiden till regenerativ havsodling handlar det dock främst om småskalig kommersiell odling där slutmålet är att producera grödor som kan säljas. I guiden hittar du inspiration, kunskap och handledning inom ämnen som är relevanta för en ny generation av män och kvinnor som odlar havet enligt regenerativa principer.

lesson-1

Lektion 1

Omfattar ämnen som t.ex:

— Vad innebär ”regenerativ”?
— Grundläggande installation av en havsodling
— Ekosystem, näringsämnen och övergödning

lesson-2

Lektion 2

Omfattar ämnen som t.ex:

— Vikten av enkel åtkomst
— Erhållande av "social licens"
— Miljöfaktorer

lesson-3

Lektion 3

Omfattar ämnen som t.ex:

— Utformning av odlingen
— Redskap och utrustning
— Fysisk implementering

coming-late-2024

Lektion 4

Introduktion till grödor och odling

Omfattar ämnen som t.ex:

— Havsodlerens årscykel
— Odling av tång
— Odling av bivalver (musslor och ostron)

coming-late-2024

Lektion 5

Affärsmodeller

Omfattar ämnen som t.ex:

— Skörd och bearbetning
— Att föra grödorna till marknaden
— Kombinera jordbruk med andra kommersiella aktiviteter

gw-logo-inline

The Guide to Regenerative havsodling är inspirerad av och baserad på GreenWave’s Ocean Farming Hub. En del text i guiden översattes direkt från GreenWaves hubb, medan en del text anpassades och/eller ursprungligen utformades av Cool Blue Future för att återspegla vår lokala kontext i Europa.

Vi är evigt tacksamma mot GreenWave för att de har sammanställt detta arbete och för att de låter oss använda innehåll från hubben i European Guide to Regenerativ havsodling. Besök GreenWave's Ocean Farming Hub för ännu fler kurser, verktyg och gemenskap för regenerativ havsodling.

Licensen är baserad på Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.