Guide til regenerativt havbruk

Regenerativt havbruk kan ta mange ulike former og er alltid tilpasset lokale forhold. På flere kystlokaliteter foregår det allerede dyrking i svært liten skala i ideell sammenheng. I Guiden til regenerativt havbruk er det imidlertid først og fremst snakk om kommersiell dyrking i liten skala, der målet er å produsere avlinger som kan selges. I guiden finner du inspirasjon, kunnskap og veiledning om temaer som er relevante for en ny generasjon menn og kvinner som driver havbruk basert på regenerative prinsipper.

lesson-1

Leksjon 1

Dekker emner som f.eks:

— What does “regenerative” imply?
— Basic setup of an ocean farm
— Ecosystems, nutrients and eutrophication

lesson-2

Leksjon 2

Dekker emner som f.eks:

— The importance of easy access
— Obtaining social license
— Environmental factors

lesson-3

Leksjon 3

Dekker emner som f.eks:

— Farm design
— Gear and equipment
— Physical implementation

coming-late-2024

Lesson 4

Introduction to crops and cultivation

Dekker emner som f.eks:

— The yearly cycle of the ocean farmer
— Cultivation of sugar kelp and other types of seaweed
— Cultivation of bivalves (mussels and oysters)

coming-late-2024

Lesson 5

Business models

Dekker emner som f.eks:

— Harvesting and processing
— Bringing the crops to market
— Combining farming with other commercial activities

gw-logo-inline

The Guide to Regenerative Ocean Farming er inspirert av og basert på GreenWave’s Ocean Farming Hub. Noe av teksten i guiden ble oversatt direkte fra GreenWaves Hub, mens en del tekst ble tilpasset og/eller opprinnelig laget av Cool Blue Future for å gjenspeile vår lokale kontekst i Europa.

Vi er GreenWave evig takknemlige for å ha kompilert dette arbeidet og for å la oss bruke innhold fra Hub i European Guide to Regenerative Ocean Farming. Besøk GreenWave's Ocean Farming Hub for enda flere kurs, verktøy og fellesskap for regenerative havbønder.

Lisensen er basert på Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.