Marinreparatørene

Cool Blue Future i Norge

I Norge er foreningen Marinreparatørene ansvarlig for å formidle kunnskap om regenerativt havbruk, og å være katalysator for etablering av marine nyttehager. 

Marinreparatørene er en ideell organisasjon, etablert i 2014,  som jobber med konkrete miljøprosjekter lokalt i Indre Oslofjord som har til hensikt å bedre tilstanden til de marine økosystemene i fjorden. Prosjektene spenner over et bredt spekter fra opprydding, formidling, til vern og marin restaurering.

Felles for alt vi gjør er at det er kunnskapsbasert og gjennomføres i tett samarbeid med fagmiljøene.  

Vår rolle er å utarbeide, gjennomføre og legge til rette for spredning av offensive restaureringstiltak, og fremme en ny og bærekraftig tilnærming til fjorden. Regenerativt havbruk er en sentral del av dette, og vi satser tungt på å bygge opp kompetanse og kapasitet til å kunne bistå oppstart av marine nyttehager både i vårt primære satsingsområde, Indre Oslofjord, men også i resten av Norge.  

Marinreparatørene har eget laboratorie for produksjon av taresporer på line, og med en produksjonskapasitet på 10 km tareline, kan vi forsyne anlegg i hele Oslofjordregionen med taresporer. Utenfor våre lokaler på Nesoddtangen i Indre Oslofjord har vi et test- og demonstrasjonsanlegg der vi kan holde kurs og undervise om marine nyttehager, i tillegg til å teste ut nye metoder og dyrkingsteknikker. 

IMG_9914
Logo-til-CoolBlueFuture_GREEN

Besøk oss:
Tangenveien 7
1450 Nesoddtangen
Norge

Mail oss:
Postboks 100
0319 Oslo
Norge
(+47) 97759205

Kontaktperson:
Lars Dalen
lars@marinrep.no

Fasilitatorer i andre land

Cool Blue Future er basert på et nettverk av nasjonale tilretteleggere over hele Nord-Europa som arbeider individuelt og sammen for å bane vei for regenerativ havdyrking basert på prinsippene som er skissert i Manifest for regenerativ havdyrking.

Landsfasilitatorene er en mangfoldig gjeng, men de fungerer alle som kontaktpunkter for ting som har med regenerativ havdyrking å gjøre i sine respektive land, for eksempel ved å gi støtte:

- Opprettelsen av marine nyttehager
- Fiskernes overgang til regenerativt havbruk
- Nye verdikjeder basert på regenerative avlinger
- Undervisningsaktiviteter knyttet til regenerativt havbruk
- Arrangementer og andre utadrettede aktiviteter
- Miljømessige vurderinger
- Nettverk av relevante interessenter

Er ikke ditt land på listen?

Fortell oss om det hvis du representerer en organisasjon i et land der Cool Blue ikke er til stede ennå. Spesielt hvis du er nysgjerrig på hvordan din organisasjon kan bli en Cool Blue-fasilitator.