Marinreparatørene

Cool Blue Future i Norge

I Norge er foreningen Marinreparatørene ansvarlig for å formidle kunnskap om regenerativt havbruk, og å være katalysator for etablering av marine nyttehager. 

Marinreparatørene er en ideell organisasjon, etablert i 2014,  som jobber med konkrete miljøprosjekter lokalt i Indre Oslofjord som har til hensikt å bedre tilstanden til de marine økosystemene i fjorden. Prosjektene spenner over et bredt spekter fra opprydding, formidling, til vern og marin restaurering.

Felles for alt vi gjør er at det er kunnskapsbasert og gjennomføres i tett samarbeid med fagmiljøene.  

Vår rolle er å utarbeide, gjennomføre og legge til rette for spredning av offensive restaureringstiltak, og fremme en ny og bærekraftig tilnærming til fjorden. Regenerativt havbruk er en sentral del av dette, og vi satser tungt på å bygge opp kompetanse og kapasitet til å kunne bistå oppstart av marine nyttehager både i vårt primære satsingsområde, Indre Oslofjord, men også i resten av Norge.  

Marinreparatørene har eget laboratorie for produksjon av taresporer på line, og med en produksjonskapasitet på 10 km tareline, kan vi forsyne anlegg i hele Oslofjordregionen med taresporer. Utenfor våre lokaler på Nesoddtangen i Indre Oslofjord har vi et test- og demonstrasjonsanlegg der vi kan holde kurs og undervise om marine nyttehager, i tillegg til å teste ut nye metoder og dyrkingsteknikker. 

IMG_9914
Logo-til-CoolBlueFuture_GREEN

Besøk oss:
Tangenveien 7
1450 Nesoddtangen
Norway

Mail oss:
Postboks 100
0319 Oslo
Norway
(+47) 97759205

Kontaktperson:
Lars Dalen
lars@marinrep.no

Facilitators in other countries

Cool Blue Future is based on a network of country facilitators across Northern Europe working individually and together to pave the way for regenerative ocean cultivation based on the principles outlined in the Manifesto for regenerative ocean farming.

The country facilitators are a diverse bunch, but they each serve as contact points for things related to regenerative ocean cultivation in their respective countries by supporting for example:

- The formation of blue community gardens
- The transition of fishers to regenerative ocean farming
- New value chains based on regenerative crops
- Educational activities related to regenerative ocean farming
- Events and other outreach activities
- Environmental assessments
- Networks of relevant stakeholders

Your country not on the list?

Give us a heads up if you represent an organisation in a country, where Cool Blue is not present yet. Especially if you are curious as to how your organisation can become a Cool Blue facilitator.