Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Cool Blue Future Latvija

Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI) ir atbildīgs par jūras atjaunojošo sugu audzēšanas popularizēšanu un zināšanu izplatīšanu Latvijā, lai pēc iespējas vairāk cilvēku, uzņēmumu un organizāciju iesaistītos šajā praksē.

LHEI darbojas kopš 1995. gada un ir pētījis jūrā notiekošos procesus un veidus, kā attīstīt jūras bioekonomiku Baltijas jūrā. LHEI ir atbildīgs arī par nacionālās jūras monitoringa programmas izpildi, datu ziņošanu un jūras vides novērtējumiem. Ilgtermiņa dati, kas tiek uzkrāti LHEI datu bāzē, ļauj novērtēt vides izmaiņu tendences un veidot scenārijus vides pārvaldībai.

Tieši vides aspekti ir nozīmīgākie, lai pievērstos gliemeņu un aļģu audzēšanai jūrā. Jūras atjaunojošo sugu audzēšana palīdzēs samazināt fosfora un slāpekļa slodzi jūrā, jo sugas akumulē šīs vielas, attīra ūdeni un, periodiski tās novācot, izņem šo piesārņojuma apjomu no jūras vides.

Mēs cenšamies iedvesmot jauno uzņēmēju paaudzi izmantot videi draudzīgākas tehnoloģijas, kas palīdz ne tikai saglabāt esošo vides stāvokli, bet to uzlabot, nodarbojoties ar pārtikas izejvielu audzēšanu jūrā.
Ar mūsu darbu mēs veidojam ilgtspējīgu nākotni, kur produktu ražošana ir saskaņā ar dabu, vienlaikus veicinot vietējo ekonomiku un stiprinot kopienas.

latvia-profile
LHEI_logo

Voleru street 4, Riga, LV-1007

+371 67 601 995

Kontaktpersona:
Anda Ikauniece
anda.ikauniece@lhei.lv

Maija Viska
maija.viska@lhei.lv  

Facilitators in other countries

Cool Blue Future is based on a network of country facilitators across Northern Europe working individually and together to pave the way for regenerative ocean cultivation based on the principles outlined in the Manifesto for regenerative ocean farming.

The country facilitators are a diverse bunch, but they each serve as contact points for things related to regenerative ocean cultivation in their respective countries by supporting for example:

- The formation of blue community gardens
- The transition of fishers to regenerative ocean farming
- New value chains based on regenerative crops
- Educational activities related to regenerative ocean farming
- Events and other outreach activities
- Environmental assessments
- Networks of relevant stakeholders

Your country not on the list?

Give us a heads up if you represent an organisation in a country, where Cool Blue is not present yet. Especially if you are curious as to how your organisation can become a Cool Blue facilitator.