Vi produserer mat

Vi dyrker på økosystemets egne premisser

Vi driver multitrofisk dyrking

Vi motvirker klimaendringer

Vi skaper solide forretningsmodeller

Vi tar aktiv del i lokalsamfunnene våre

Vi skalerer ut, ikke opp

Vi baserer oss på kunnskap

— Manifest for regenerativt havbruk

Negativ påvirkning er ikke lenger akseptabelt

Nullutslipp er ikke lenger nok

Omfattende menneskelig påvirkning, som utslipp av næringsstoffer, ødelagte habitater, havforsuring og overfiske, har pågått altfor lenge. Fremtiden krever marin matproduksjon som går hånd i hånd med aktiv restaurering av nedbrutte marine økosystemer. Den må ta utgangspunkt i at mennesker er en del av naturen, innenfor et uløselig og komplekst nettverk av relasjoner. Vi har for lengst passert punktet der det er nok å gjøre minst mulig skade. Selve logikken for marin matproduksjon må snus på hodet.

Utforsk initiativene i Østersjøen og Nordsjøen

Kart over bevegelsen

Danmark

Danmark

Tyskland

Tyskland

Norge

Norge

Sverige

Sverige

Finland

Finland

Estland

Estland

Latvia

Latvia

Litauen

Litauen

Polen

Polen

Utforsk allerede avgitte løfter og vis din støtte til Manifestet for regenerativt havbruk ved å gjøre ditt eget løfte til havet.

 

Nettverket Cool Blue Future

Cool Blue Future er basert på et nettverk av nasjonale tilretteleggere over hele Nord-Europa som arbeider individuelt og sammen for å bane vei for regenerativ havdyrking basert på prinsippene som er skissert i Manifest for regenerativ havdyrking.

Fremhevede leksjoner

Guide til regenerativt havbruk

lesson-1

Lesson 1: Crash course to regenerative ocean farming

In this lesson, you will learn the basics of regenerative ocean farming. Where does it come from and why is it a good idea? And just as importantly: How and why it's an idea worth turning into a career path.

Go to Lesson 1

lesson-2

Lesson 2: Finding the right spot

This lesson will inspire you to find the best location for your future ocean farm. You need a place where your crops will thrive, but you also want easy access to your plot and the support of the people who live in your area and use the ocean.

Go to Lesson 2

lesson-3

Lesson 3: Setting up an ocean farm

The great thing about ocean farming is that farm designs are modular, scalable, and can be easily adapted to suit your site. Although most ocean farms have the same basic elements in common, every farm will look a little bit different, because every site and farmer are also unique.

Go to Lesson 3