Gi et løfte til havet

Med Manifestet for regenerativt havbruk håper vi å inspirere og skape bevissthet rundt en regenerativ tilnærming til marin matproduksjon. Men manifestet er mer en visjon enn en formell oppskrift. En visjon som bedrifter og organisasjoner som er knyttet til havet, kan bruke til å speile det de gjør - og kanskje innlemme noen av prinsippene i måten de direkte eller indirekte arbeider med havet på i dag.

Er organisasjonen din allerede involvert i regenerativ praksis?

Vi vil gjerne høre din historie, så fortell oss hva du gjør! Kan prinsippene for regenerering legges til eksisterende aktiviteter i organisasjonen din? Fortell oss hvordan! Er det mulig å innføre helt nye aktiviteter for å fremme mer regenerativ praksis? Del med oss og inspirer oss!

Ditt løfte vil bli sendt til Cool Blue Futures facilitatororganisasjon i ditt land, som vil lese det gjennom og godkjenne det for publisering på Cool Blue Futures nettsted.