Ge ett löfte till havet

Med Manifestet för regenerativ havsodling hoppas vi kunna inspirera och skapa medvetenhet kring ett regenerativt tillvägagångssätt för marin livsmedelsproduktion. Men manifestet är mer av en vision än ett formellt recept. En vision som företag och organisationer som är kopplade till havet kan använda för att spegla vad de gör - och kanske införliva några av principerna i det sätt som de direkt eller indirekt engagerar sig i havet idag.

Är din organisation redan involverad i regenerativ praxis?

Vi vill höra din historia, så berätta för oss vad du gör! Kan principerna för regeneration läggas till i befintliga aktiviteter i din organisation? Berätta för oss hur! Skulle det vara möjligt att införa helt nya aktiviteter för att främja mer regenerativa metoder? Dela med dig och inspirera oss!

Ditt löfte skickas till Cool Blue Futures facilitatororganisation i ditt land, som läser igenom det och godkänner det för publicering på Cool Blue Futures webbplats.