Podejmij zobowiązanie wobec oceanu

Dzięki Manifestowi regeneracyjnego rolnictwa oceanicznego, mamy nadzieję inspirować i budować świadomość wokół regeneracyjnego podejścia do produkcji żywności morskiej. Manifest jest jednak bardziej wizją niż formalnym przepisem. Wizja, którą firmy i organizacje związane z oceanem mogą wykorzystać do odzwierciedlenia tego, co robią - i być może włączenia niektórych zasad do sposobu, w jaki bezpośrednio lub pośrednio angażują się w ocean.

Czy Twoja organizacja jest już zaangażowana w praktyki regeneracyjne?

Chcemy usłyszeć Twoją historię, więc powiedz nam, co robisz! Czy zasady regeneracji można dodać do istniejących działań w Twojej organizacji? Powiedz nam jak! Czy możliwe byłoby wprowadzenie zupełnie nowych działań promujących bardziej regeneracyjne praktyki? Podziel się z nami i zainspiruj nas!

Twoje zobowiązanie zostanie przesłane do organizacji moderującej Cool Blue Future w Twoim kraju, która przeczyta je i zatwierdzi do publikacji na stronie internetowej Cool Blue Future.