Landsfacilitatorer

Cool Blue Future bygger på ett nätverk av nationella facilitatorer i norra Europa som arbetar individuellt och tillsammans för att bana väg för regenerativ havsodling enligt de principer som beskrivs i Manifestet för regenerativ havsodling.

De nationella facilitatorerna är en brokig skara, men de fungerar alla som kontaktpunkter för saker som rör regenerativ havsodling i sina respektive länder genom att till exempel stödja:

  • - Bildandet av havskolonilotter
  • - Fiskarnas övergång till regenerativ havsodling
  • - Nya värdekedjor baserade på regenerativa grödor
  • - Utbildningsaktiviteter relaterade till regenerativ havsodling
  • Event, pr och kommunikation
  • Lobbying och samarbete med myndigheter
  • - Miljöbedömningar
  • - Nätverk av relevanta intressenter

Finns ditt land inte med på listan?

Är du nyfiken på hur din organisation kan bli en Cool Blue Future-facilitator? Om du vill veta mer om hur du går med i Cool Blue Future kan du ladda ner och läsa vår guide. Och tipsa oss gärna om du representerar en organisation i ett land där Cool Blue ännu inte finns.

Ladda ner guide (PDF)