Lokale facilitatorer

Cool Blue Future er et netværk af nationale facilitatorer i ni nordeuropæiske lande, der sammen og hver for sig arbejder på at bane vejen for regenerativ havdyrkning baseret på principperne i Manifest for regenerativ havdyrkning.

Landefacilitatorerne er en forskelligartet flok, men de fungerer hver især som kontaktpunkter for alt, der har med regenerativ havdyrkning at gøre i deres respektive lande, f.eks. ved at støtte:

  • - Etablering af maritime nyttehaver
  • - Kystfiskere, der er nysgerrige på havdyrkning som en ny indtægtskilde
  • - Nye værdikæder baseret på regenerative afgrøder
  • - Uddannelsesaktiviteter relateret til regenerativ havdyrkning
  • Events, pr og kommunikation
  • Lobbyisme og samarbejde med myndigheder
  • Miljøvurderinger
  • - Netværk af relevante interessenter

Er dit land ikke på listen?

Er du nysgerrig efter at vide, hvordan din organisation kan blive Cool Blue Future-facilitator? Hvis du vil vide mere om at blive en del af Cool Blue Future, kan du downloade og læse vores guide. Og giv os gerne et praj, hvis du repræsenterer en organisation i et land, hvor Cool Blue endnu ikke er til stede.

Download guide (PDF)