Vi frembringer mad

Vi dyrker på økosystemernes egne vilkår

Vi praktiserer multitrofisk dyrkning

Vi modvirker klimaforandringer

Vi skaber robuste forretningsmodeller

Vi tager aktivt del i vores lokalsamfund

Vi skalerer ud i stedet for op

Vi baserer os på viden

— Manifest for regenerativ havdyrkning

Negativ påvirkning er ikke længere acceptabel

Nul påvirkning er ikke længere tilstrækkeligt

I alt for lang tid har mennesket påvirket havet negativt ved at udlede næringsstoffer, ødelægge habitater, forsure verdenshavene og bedrive rovdrift på de vilde fiskebestande. Fremtiden kalder på en fødevareproduktion til havs, der går hånd i hånd med aktiv genrejsning af havets kriseramte økosystemer og tager udgangspunkt i, at mennesket eksisterer som en del af naturen inden for et uadskilleligt og komplekst væv af relationer. Vi er langt forbi det punkt, hvor det er tilstrækkeligt at gøre så lidt skade som muligt. Selve logikken skal vendes på hovedet.

Udforsk initiativerne i Østersøen og Nordsøen

Kort over bevægelsen

Danmark

Danmark

Tyskland

Tyskland

Norge

Norge

Sverige

Sverige

Finland

Finland

Estland

Estland

Letland

Letland

Litauen

Litauen

Polen

Polen

Udforsk løfter, der allerede er afgivet, og vis din støtte til Manifest for regenerativ havdyrkning ved at afgive dit eget løfte til havet.

 

Cool Blue Future-netværket

Cool Blue Future er et netværk af nationale facilitatorer i ni nordeuropæiske lande, der sammen og hver for sig arbejder på at bane vejen for regenerativ havdyrkning baseret på principperne i Manifest for regenerativ havdyrkning.

Udvalgte lektioner

Guide til regenerativ havdyrkning

lesson-1

Lektion 1: Intro til regenerativ havdyrkning

I denne lektion vil du gøre blive klogere på, hvad regenerativ havdyrkning er for noget. Hvor stammer det fra og hvorfor er det en god idé? Og lige så vigtigt: Hvordan og hvorfor er det en idé, der er værd at gøre til en karrierevej.

Gå til lektion 1

lesson-2

Lektion 2: Den rigtige placering

Denne lektion hjælper dig med at finde den bedste placering for din kommende havmark. Du skal bruge et sted, hvor dine afgrøder vil trives, men du skal også gerne kunne komme til og fra din havmark så let som muligt og have opbakning fra de mennesker, der bor i dit område og bruger havet.

Gå til lektion 2

lesson-3

Lektion 3: Opsætning af en havmark

Det gode ved at dyrke i havet er, at designet af en havmark er modulært, skalerbart og nemt kan tilpasses, så det passer til din lokalitet. Selv om de fleste havmarker har de samme grundelementer til fælles, vil alle havmarker være forskellige, fordi alle placeringer og alle havbønder er noget helt for sig selv.

Gå til lektion 3