Utforska initiativen i Östersjön och Nordsjön

Kom med på kartan

Ge ditt löfte till stöd för regenerativ havsodling

Med Manifestet för regenerativ havsodling hoppas vi kunna inspirera och skapa medvetenhet kring ett regenerativt tillvägagångssätt för marin livsmedelsproduktion. Men manifestet är mer av en vision än ett formellt recept. En vision som företag och organisationer som är kopplade till havet kan använda för att spegla vad de gör - och kanske införliva några av principerna i det sätt som de direkt eller indirekt engagerar sig i havet idag.

Se alla löften