Tutustu aloitteisiin Itämerellä ja Pohjanmerellä

Liity karttaan

Anna lupauksesi uusiutuvan meriviljelyn tukemiseksi.

Toivomme, että Manifesti uudistuvasta meriviljelystä innostaa ja luo tietoisuutta merellisen ruoantuotannon uudistuvasta lähestymistavasta. Manifesti on kuitenkin enemmän visio kuin virallinen resepti. Visio, jonka avulla meriin liittyvät yritykset ja organisaatiot voivat peilata toimintaansa - ja ehkä sisällyttää joitakin periaatteita tapaansa, jolla ne suoraan tai epäsuorasti toimivat nykyään meren kanssa.

Näytä kaikki lupaukset