Izpētiet iniciatīvas Baltijas un Ziemeļjūrā

Pievienojieties kartei

Apņemies atbalstīt reģeneratīvo okeāna lauksaimniecību

Ar Okeāna reģeneratīvās lauksaimniecības manifestu mēs ceram iedvesmot un radīt izpratni par reģeneratīvo pieeju jūras pārtikas ražošanai. Taču šis manifests ir drīzāk vīzija, nevis oficiāla recepte. Vīzija, kuru uzņēmumi un organizācijas, kas ir saistītas ar okeānu, var izmantot, lai atspoguļotu to, ko viņi dara, un, iespējams, iekļaut dažus no principiem veidā, kādā tie tieši vai netieši sadarbojas ar okeānu šodien.

Apskatīt visus solījumus