Susipažinkite su iniciatyvomis Baltijos ir Šiaurės jūrose

Prisijunkite prie žemėlapio

Pasižadėkite remti atsinaujinantį vandenynų ūkininkavimą

Naudodamiesi Regeneracinio vandenynų ūkininkavimo manifestu, tikimės įkvėpti ir informuoti apie regeneracinį požiūrį į jūros maisto gamybą. Tačiau manifestas yra labiau vizija nei oficialus receptas. Vizija, kuria su vandenynu susijusios įmonės ir organizacijos gali pasinaudoti atspindėdamos tai, ką jos daro, ir galbūt įtraukti kai kuriuos principus į tai, kaip jos šiandien tiesiogiai ar netiesiogiai bendradarbiauja su vandenynu.

Peržiūrėti visus pasižadėjimus